Sunny na trajektu do Trelleborgu
Já na trajektu do Trelleborgu

Vlak X2000
Sunny ve Stockholmu
Malebná ulièka starého Stockholmu
Pøístavištì ve Stockholmu
Pøístavištì ve Stockholmu
Vikingská loï

Výstava jednoho cestovatele

místní domorodec nás pøeváží pøes jezero

První kroky v divoèinì
Jeden z lepších mostù

první setkání s losem
bližší zábìrnáše2. noc v Sareku
takovíto výhled jsme mìli když jsme se ráno probudily

1. brod s docela ledovou vodou


moje záda pod útokem komárùpøestup ze Sareku do Padjelanty
chodníèek v moèálu
Bøezový hájSunny pøechází snìžné polechata STF


pod tímto vodopádem jsem se koupal
a tady se už koupu voda je dost ledová

pùlnoèní slunce
pùlnoèní slunce teda pøesnì 11:45
Já na snìžném poli
malé zátiší
odjezd z parku zase pøes jezero